ــــقَــــلَــــمـــــــــــــــــــ

دات بلاگ دات آی آر
ــــقَــــلَــــمـــــــــــــــــــ

سید مرتضی آوینی در مقاله اسلامیت یا جمهوریت؟ :
«جمهوری اسلامی» تعبیری نیست که از انضمام این دو جزء -جمهوریت و اسلامیت - حاصل آمده باشد و چنین دریافتی از همان آغاز بر یک اشتباه غیر قابل جبران بنا شده است. «جمهوری اسلامی» تعبیری است که بنیانگذار آن برای «حکومت اسلامی آن سان که دنیای امروز استطاعت قبول آن را دارد» ابداع کرده است و تعبیر جمهوری اسلامی اگر چه حد و رسم این نظام را تبیین می کند ، اما در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن عاجز است. ذهن انسان امروز به مجرد مواجهه با تعبیر «جمهوریت» متوجه پارلما نتاریسم و انواع دموکراسی می شود، و اما در مواجهه با تعبیر «اسلامیت» هیچ مصداق روشن و یا تعریف معینی نمی یابد، چرا که اسلام ، به مثابه یک نظام حکومتی ، بر هیچ تجربه تاریخی از دنیای جدید استوار نیست. تجربه تاریخی صدر از اول نیز صورتی مدون ندارد و در نسبت با انواع نظام های حکومتی در دنیای جدید تعریف نشده است.

پیام های کوتاه

(تاریخ آپدیت:94/1/24)


دلدرد 1: چن روز پیش رفته بودم از کتابفروشی آرمانشهر که تنها کتابفروشی پاتوق بچه مذهبی و حزب اللهیاس تو تبریز کتاب «نشت نشا»ی رضا امیرخانی رو بخرم.

گفت ندارم. با پیشفرضای تو ذهنم پرسیدم کی میارید؟

گفت هیچوق، دارم جور و پلاسمو جم می کنم. هیچ چی دیگه ما هم در کمال احترام به صورت ایستاده سوختیم.

.................................................................................................................................................................................................

دلدرد 2: فرق نسل اولیا و نسل دوم، سومیای انقلاب اینه که نسل اولیا شبکه محترم خبر رو میبینن، نسل دومیا و سومیا شبکه افق

تفاوت را احساس کنید...

.................................................................................................................................................................................................

دلدرد 3: داشتم شماره های پَنِلِ پایگاهو مرتب می کردم یهو چِشَم به اطلاعات شماره446 افتاد، «نام خانوادگی: بیضایی»، کنجکاو شدم ببینم کدوم بیضاییه!، «نام: محمود، شماره موبایل: .....98919+»

بااینکه سالها بود از اینجا رفته بود و ساکن اسلام شهر بود اما همچنان خودشو بسیجی این پایگاه و مسجد میدونس

.................................................................................................................................................................................................

دلدرد 4: ای کاش میتونستم به احترام روز طبیعت، 13 به در رو تو خونه بشینم و کمتر باعث تخریب طبیعت بشم

.................................................................................................................................................................................................

دلدرد 5: حیف و صد حیف و هزاران حیف که بازی کشتی دیشب مود(mode) برد-برد نداشت. اصن این سری مسابقات حال نداد. چرا کسی یه نیگایی به دور و برش نمیندازه، «آن مرد رفته است»...